Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, BITLAND Jarosław Makowiecki z siedzibą w Toruniu kod pocztowy 87-100, ul. Leona Jeśmanowicza 1, NIP 8792284565 , REGON 340346100 informuję:

A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BITLAND Jarosław Makowiecki z siedzibą w Toruniu kod pocztowy 87-100, ul. Leona Jeśmanowicza 1, NIP 8792284565 , REGON 340346100, e-mail: sklep@bitland.pl

B. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-zawarcia, realizacji i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
-weryfikacji wiarygodności finansowej,
-wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych , a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur i paragonów ( dokumentów sprzedaży ) i innych dokumentów księgowych, jak również do rozpatrywanie reklamacji,
-ustalenia, dochodzenie i obrona roszczeń,
-tworzenia zestawień analiz i statystyk wyłącznie na potrzeby wewnętrzne administratora,
-marketingu bezpośredniego,
-wsparcia obsługi,
-szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

C. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.

F. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

E. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umów ), biuro księgowe obsługujące administratora.

F. Posiada Pani/Pan prawo do: 
-żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
-sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

G. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

H. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

I. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ( profilowaniu ).
Witryna stworzona na platformie